آموزش حاشیه گذاری صفحات در وردآموزش حاشیه گذاری صفحات در ورد

برای حاشیه گذاری در صفحات word از مسیر زیر بر روی Page Borders کلیک کنید:

Home>Design>Page Background>Page Borders

حاشیه گذاری

اکنون پنجره ی زیر را مشاهده می کنید:

حاشیه گذاری

ایجاد حاشیه ساده :

حال سربرگ Page Border را انتخاب کنید.اگر بخواهید یک حاشیه سریع برای تمام صفحات درست کنید، کافیست تنها بر روی گزینه Box کلیک کرده و سپس بر روی Ok  کلیک نمایید. با این کار یک کادر یا حاشیه برای صفحات شما ایجاد می گردد.

حاشیه گذاری

سایر تنظیمات این بخش به شرح زیر هستند:

Setting:بخش تنظیمات

None:با انتخاب این گزینه کادر دور صفحه پاک یا حذف می گردد.

Box:با انتخاب این گزینه کادر مربعی شکل پیرامون صفحه شما ایجاد می گردد.

Shadow:با انتخاب این گزینه یک سایه برای کادر شما ایجاد می گردد.

۳-D: با انتخاب این گزینه حالت سه بعدی به کادر شما اعمال می گردد.

Custom: با انتخاب این گزینه می توانید تعیین کنید کادر شما در کجای صفحه قرار بگیرد.بالا، پایین، چپ ویا راست. بعد از اینکه بر روی این گزینه کلیک کردید، کافیست موس را به بخش Preview ببرید و در قسمت مورد نظر کلیک کنید.

حاشیه گذاریStyle:

در این بخش می توانید استایل یا سبک خطوط مورد نظر را انتخاب کنید.

Color:

در این قسمت می توانید  رنگ خطوط را تعیین کنید.

Width:

در این قسمت می توانید پهنای خطوط حاشیه را تنظیم کنید.

ایجاد حاشیه هنری:

Art:

به کمک گزینه می توانید حاشیه گذاری و کادر بندی های هنری را انجام دهید به این معنی که فقط یک خط ساده به دور صفحه ایجاد نمی گردد ، بلکه از اشکال و علائم زیبا و هنری نیز استفاده خواهد شد.

Apply to:

در این قسمت می توانید تعیین کنید که حاشیه گذاری بر روی صفحات به چه نحو صورت بگیرد:

حاشیه گذاری

Whole document:

حاشیه گذاری را برای کل صفحات سند ورد شما انجام میدهد.

This section:

اگر صفحات ورد خود را بخش بندی کرده باشید،حاشیه گذاری را فقط برای همان بخش انجام می دهد.

This Section-First page only:

اگر صفحات ورد خود را بخش بندی کرده باشید، حاشیه گذاری فقط برای صفحه اول همان بخش انجام می شود.

This Section-All except first page:

اگر صفحات ورد خود را بخش بندی کرده باشید، حاشیه گذاری را برای همان بخش به جز صفحه اول همان بخش انجام می دهد.


پاسخی بنویسید: