شرایط اخذ مدرک فنی و حرفه ایاخذ مدرک فنی و حرفه ای دارای چه شرایطی است؟

شرایط اخد مدرک فنی و حرفه ای بصورت کلی داشتن حداقل دوازده سال سن می باشد.

سایر شرایط برای متقاضیان با توجه به هر رشته متفاوت است .

مثلا متقاضیان مدرک ICDL باید حداقل مدرک تحصیلی سوم راهنمایی را داشته باشند و به زبان انگلیسی در حد خواندن و نوشتن آشنایی داشته باشند.

اعتبار گواهی مهارت :

گواهی مهارت فنی و حرفه ای با اعتبار ۵ ساله صادر می شود و پس از آن باید تمدید گردد.

نحوه اجرای آزمونهای فنی و حرفه ای :

آزمون ها به دو شکل کتبی و عملی برگزار می شود. امتحان کتبی بصورت چهارگرینه ای بوده و معمولا به دو شکل آنلاین و هماهنگ برگزار می گردد.

شرایط قبولی نهایی ، قبولی در آزمون کتبی و عملی می باشد.

قبولی در آزمون کتبی حداقل ۵۰ از ضد نمره و قبولی در امتحان عملی ۷۰ از صد نمره خواهد بود.

گواهی مهارت فنی و حرفه ای:

مدرک فنی و حرفه ای

چند سالیست که گواهی مهارت به شکل هوشمند و الکترونیک صادر می شود.

این گواهی به شکل یک کارت است که دارای مشخصات و شماره استعلام می باشد.

با وارد کردن شماره استعلام در سایت http://www.certificate.portaltvto.ir می باشد.این کارت به صورت جامع کلیه گواهی های مهارت شما را در هر رشته و حرفه ای باشند در خود دارد.

ویزای تخصص و مهارت :

متقاضیان مهاجرت می توانند از ویزای تخصص و مهارت استفاده کنند.دارندگان مدرک فنی و حرفه ای یا فارغ التحصیلان هنرستانهای فنی و حرفه ای می توانند در صورت داشتن حداقل سه سال سابقه کاری مرتبط با گواهی مهارت خود، جهت ویزای تخصص و مهارت اقدام نمایند.

وام های خوداشتغالی :

دارندگان مدرک فنی و حرفه ای می توانند از طرح های حمایتی دولت برای کارآفرینی و ایجاد بنگاههای خوداشتغالی اقدام نمایند.این طرحها شامل وام های خوداشتغالی و سایر طرحهای حمایتی می باشد.

 

 


پاسخی بنویسید: