کلاس خوشنویسی در مجتمع فنی و هنری پگاه نوینکلاس خوشنویسی مجتمع فنی پگاه نوین در سطوح زیر برگزار می گردد:

کلاس خوشنویسی در سطح اول: خط تحریری با مداد یا خودکار

سطح دوم: دوره متوسط

سطح سوم : دوره خوش

سطح چهارم : دوره عالی( چلیپا نویسی ) : خط نستعلیق یا شکسته نستعلیق

سطح پنجم: دوره ممتاز (چلیپا نویسی ) : خط نستعلیق یا شکسته نستعلیق

دوره مقدماتی یا همان دوره زیبانویسی با مداد یا خودکار در شش جلسه با شهریه  ۱۸۰۰۰۰ تومان برگزار می گردد.

طول جلسات یک ساعت می باشد.

به منظور مشاهده کامل تعرفه ها اینجا کلیک کنید.

سایت انجمن خوشنویسان ایران

خوشنویسی برای کودکان

خوشنویسی با خودکار در شمال تهران


پاسخی بنویسید: