آموزشگاه کامپیوتر و عکاسی و نقاشی وحسابداری پاسداران

مجتمع آموزشی فنی و حرفه ای پگاه نوین

تماس با ما

۲۷ خرداد ۱۳۹۷    

مجتمع فنی پگاه نوین نشانی مجتمع فنی پگاه نوین : پاسداران-بین پاسداران و شریعتی-خیابان گل نبی -روبروی حسینبه ارشاد تلفن:۲۶۷۲۰۳۸۱ ۰۹۳۳۶۴۶۸۳۹۰