آموزشگاه کامپیوتر و عکاسی و نقاشی وحسابداری و آرایشگری پاسداران

مجتمع آموزشی فنی و حرفه ای پگاه نوین

تماس با ما

۲۷ خرداد ۱۳۹۷    

مجتمع فنی پگاه نوین نشانی مجتمع فنی پگاه نوین : خیابان شریعتی -روبروی حسینبه ارشاد تلفن:۲۶۷۲۰۱۸۳ ۰۹۳۳۶۴۶۸۳۹۰